Cenas

PILNĀ PAKA

Fotografēju Jūsu kāzu dienā, sākot ar līgavas gatavošanos un beidzot ar mičošanu un tortes pasniegšanu. Papildus – pirmskāzu vai pēckāzu fotosesija skaistā vietā (piemēram – pie jūras uz mola, pļavā ar zirgiem, pilskalna drupās, Cinevillā uc.) pēc jaunā pāra izvēles.

Piedāvāju kāzu foto visas dienas garumā, vai īsākam laikam. Lielisku darba rezultātu palīdz sasniegt desmit gadu pieredze kāzu foto sfērā, kā arī kvalitatīva foto tehnika un optika, kas ļauj fotografēt arī nepietiekamā apgaismojumā. Fotografēju reportāžas stilā neiejaucoties kāzu norisē kā arī veidoju fotosesijas ar sižetiem. Nepieciešamības gadījumā braucu ar savu auto un izmantoju asistentu- otro fotogrāfu.

Bildējot pilnu kāzu dienu vidēji tiek uzņemti 500-1500 kadri, visas bildes tiek profesionāli apstrādātas – kontrasts, baltā balanss, kadrējums. Atlasītās un apstrādātās bildes atdodu ierakstītas diskā vai augšupielādētas serverī aptuveni viena līdz divu mēnešu laikā atkarībā no sezonas un noslogojuma. Iespējama bilžu paātrināta apstrāde, galerija ar paroli. Papildus iespējams pasūtīt arī kāzu albumu, bilžu izdrukas, slaidšovu, fotogrāmatu vai maketu. Kāzu vakarā mielasta laikā iespējams slaidšovs ar kāzu dienas notikumiem, fotosesijas bildēm.

Cena par maniem pakalpojumiem ir atkarīga no kāzu datuma, vietas, aptuvenā viesu skaita, cik ilgi jāfotografē. Ja vēlaties uzzināt precīzu summu, lūdzu rakstiet uz manu e-pastu vai piezvaniet man un mēs vienosimies par Jums ērtu laiku un vietu, lai satiktos un apspriestu visas detaļas.

Ja nepieciešams, varam uzņemt kāzu video visas dienas garumā, vai tikai kāzu valsi un intervijas ar viesiem svinību laikā.

STUDENTU PAKA

Studentu paka domāta pirmkārt studentiem ar nelielu kāzu budžetu, kā arī tiem, kuri savā kāzu budžetā nav ieplānojuši tērēt fotogrāfam vairāk par noteiktu naudas summu, bet vēlas saņemt tikpat kvalitatīvu kāzu dienas nozīmīgāko mirkļu iemūžināšanu. Šādā gadījumā mēs kopīgi atrodam optimālāko risinājumu divos veidos – vai nu atsakoties no kādiem papildus pakalpojumiem, vai arī saīsinot fotogrāfa pakalpojumu apjomu laika ziņā. Studentu pakas cena atkarīga arī no kāzu datuma, lūdzu piezvaniet man, lai vienotos par tikšanos un konsultāciju.

KĀZU FOTOGRĀFA IZCENOJUMI

Mans honorārs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tādiem kā ieplānotais kāzu datums, viesu skaits, laulību ceremonijas un kāzu svinību vieta, laiks no cikiem līdz cikiem jāfotografē. Kādēļ tā..?

Labi, ņemsim par piemēru kāzu datumu, kā tas ietekmē fotogrāfa (un ne tikai) pakalpojumu cenu?

Jāatzīmē, kāzu fotogrāfa cena atkarībā no kāzu datuma var mainīties pat divas reizes par vienu un to pašu fotografēšanas laiku.

Bieži ir tā, ka jaunais pāris, līgava un līgavainis ieplāno kāzu mielastu un tam sekojošās svinības vienā laikā, bet tad kāzu dienā rodas nobīdes plānā, un līdz ar to, piemēram mičošana nesākas pulksten divpadsmitos, bet vienos naktī. Līdz ar to ievērojami pagarinās kāzu fotogrāfa pakalpojumu sniegšanas laiks.

Kāzu fotogrāfa izcenojumi ietver sevī arī bilžu apstrādes laiku un izmaksas. Tas nozīmē, ka labs kāzu fotogrāfs tāpat, kā piemēram, pavārs neatdod ēdienu atliekas un izejvielas, bet tikai gatavo produktu – skaistas, košas, jau apstrādātas bildes. Turklāt, izejmateriāls – RAW foto faili nemaz nav derīgi tūlītējai apskatei, ievietošanai sociālajos tīklos vai drukāšanai. Ja ir vēlēšanās redzēt un saņemt bildes jau kāzu vakarā vai nākamajās dienās, tad tas ir iespējams kā papildus pakalpojums. Kā papildpakalpojums ir iespējams arī Polaroid (Instax) fotogrāfiju uzņemšana un izdruka fotosesijā vai viesu namā vakara svinību gaitā, par ko iepriekš ir atsevišķi jāvienojas (same day edit).

Līgums par kāzu fotografēšanas pakalpojumiem (paraugs)

Rīgā 2017.gada __.__________

LKFA (Latvijas Kāzu fotogrāfu Asociācija, http://lkfa.lv/ ) fotogrāfs Romualds Ignatjevs, (turpmāk tekstā – Fotogrāfs) no vienas puses un ________________________, personas kods _______________ (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no otras puses, noslēdz šo pakalpojumu līgumu par sekojošo:

 1. Līguma priekšmets un apjoms

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Fotogrāfs apņemas veikt Pasūtītāja kāzu fotografēšanu un ar to saistītos pakalpojumus.
1.2. Kāzu fotografēšana ilgst __ stundas, tai skaitā:
-sākums __.__.2017. plkst.__.__,
-beigas __.__.2017. plkst.__.__,(ja nepieciešams, par papildus laiku samaksa pēc vienošanās).
1.3. Kāzas tiek fotografētas reportāžas stilā, kā arī grupas un atsevišķu personu pozētās bildes ievērojot Pasūtītāja norādījumus un Fotogrāfa personisko pieredzi. Pasūtītājs ir iepazinies ar Fotogrāfa darbiem, to māksliniecisko kvalitāti un apņemas neizvirzīt pretenzijas šajā aspektā.
1.4. Fotogrāfs 60 kalendāro dienu laikā veic fotogrāfiju pēcapstrādi, kurā ietilpst krāsu korekcija (krāsu fotogrāfijām), lai nodrošinātu reālistiskas krāsas, koriģē attēla kontrastu, novērš attēla defektus (putekļi uz matricas), koriģē attēla kadrējumu, ja tas ir nepieciešams.
1.5. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad Fotogrāfs iesniedz Pasūtītājam ne mazāk kā 500 apstrādātas fotogrāfijas .jpg formātā (PRINT folder -drukai un WEB folder -internetam) ierakstītas flash atmiņā, diskā vai ielādētas WEB serverī (flickr.com, dropbox.com).

 1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1. Pasūtītāja pienākumi:
2.1.1. ne vēlāk kā 7 dienas pirms kāzām nosūtīt Fotogrāfam kāzu norises plānu, ar ne mazāk kā 1 stundu laika atvēlētu jaunā pāra fotosesijai;
2.1.2. nodrošināt Fotogrāfam vietu jaunā pāra transporta līdzeklī vai citā transporta līdzeklī, kas seko jaunā pāra auto gadījumā, ja Fotogrāfs neizmanto savu autotransportu;
2.1.3. nodrošināt fotogrāfa nokļūšanu mājās pēc pakalpojuma sniegšanas beigām, ja Fotogrāfs neizmanto savu autotransportu;
2.1.4. nodrošināt Fotogrāfu ar vietu pie mielasta galda tajā pašā telpā (vai blakustelpā) un pienācīgu ēdināšanu;
2.1.5. ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par pasūtījuma izpildi saņemšanas samaksāt fotogrāfam atlikušo naudas summu. Par katru nokavēto dienu Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas.

2.2. Pasūtītāja tiesības:
2.2.1. iepriekš saskaņojot ar Fotogrāfu vienlaicīgi izmantot cita fotogrāfa (video operatora) pakalpojumus;
2.2.2. norādīt fotogrāfam Pasūtītājam vēlamos fotografēšanas sižetus, fotografēšanas vietas, fotografējamās personas;
2.2.3. kāzu norises laikā lūgt Fotogrāfam pagarināt pakalpojuma sniegšanas laiku, nekavējoties veicot priekšapmaksu par norunāto papildus pakalpojumu apjomu.
2.2.4. pieprasīt Fotogrāfam neizmantot noteiktas fotogrāfijas 3.2.2.punktā noteiktajā kārtībā, izvirzot šo prasību ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes saskaņā ar līguma 1.5.punktu.

 1. Fotogrāfa tiesības un pienākumi

3.1. Fotogrāfa pienākumi:
3.1.1. ierasties uz fotografēšanu tīrās, kārtīgās drēbēs un apavos, labā fiziskā formā (gadījumā, ja ieplānots konkrēts dresscode, par to jāpaziņo Fotogrāfam vismaz divas nedēļas iepriekš).
3.1.2. nodrošināt fotografēšanas procesam nepieciešamo rezerves fototehniku (otra kamera, zibspuldze, objektīvi, strāvas elementi, atmiņu kartes);
3.1.3. fotografēšanas procesā sniegt nepieciešamās konsultācijas, ieteikumus jaunajam pārim un vedējiem, lai nodrošinātu iespējami augstu pakalpojuma kvalitāti;
3.1.4. saglabāt Pasūtītājam nodotos digitālos failus ne mazāk kā vienu mēnesi pēc pakalpojuma izpildes;
3.1.5. gadījumā, ja Fotogrāfs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma dēļ, kas saistīts ar Fotogrāfu vai viņa tuviniekiem, nevar sniegt pakalpojumu, Fotogrāfam jāsniedz palīdzība Pasūtītājam, lai tiktu nodrošināta cita līdzvērtīga fotogrāfa pakalpojumi, un jāatgriež Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu saņemtā drošības nauda.

3.2. Fotogrāfa tiesības:
3.2.1. samazināt sniedzamo pakalpojumu apjomu īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (lietus, vējš, putenis), nepiemērotu telpu gadījumā, gadījumā, ja fotografēšanas procesā piedalās citi fotogrāfi un/vai vairāk par vienu video operatoru, kā arī gadījumā, ja jaunais pāris neatvēl fotografēšanai nepieciešamo laiku;
3.2.2.izmantot kāzu fotogrāfijas pašreklāmas nolūkos, izstādēs, konkursos un publicitātei;
3.2.3. pārtraukt pakalpojuma sniegšanu brīdinot Pasūtītāju necienīgas izturēšanās gadījumā pret Fotogrāfu, ja kāzu norises gaitā kāzu dalībnieku rīcības dēļ tiek apdraudēta fotogrāfa dzīvība vai veselība, vai tiek veikts apzināts fototehnikas bojājums, vai mēģinājums veikt bojājumu;
3.2.4. saglabāt Pasūtītāja iemaksāto drošības naudu saskaņā ar līguma 4.2. punktu gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no Fotogrāfa pakalpojumiem.

 1. Norēķinu kārtība
  4.1. Atlīdzība par Fotogrāfa izpildīto darbu saskaņā ar līguma 1.punktu tiek noteikta EUR ___ (_________________ eiro) apmērā. Ja Fotogrāfs izmanto savu transportu, papildus ir jāapmaksā iztērētā degviela atbilstoši degvielas patēriņam 20 EUR/100km vai EUR _______.
  4.2. Līguma parakstīšanas brīdī Pasūtītājs samaksā Fotogrāfam drošības naudu EUR ____ (___________ eiro) apmērā. Fotogrāfs tiek uzskatīts par rezervētu pasūtījuma veikšanai tikai pēc drošības naudas saņemšanas. Drošības nauda netiek atgriezta, ja Pasūtītājs atsakās no Fotogrāfa pakalpojumiem.
  4.3. Atlikusī summa EUR ______ Pasūtītājam ir jāsamaksā Fotogrāfam līdz pasūtījuma izpildes pabeigšanai (bet ne vēlāk, kā diska/flash ar fotogrāfiju failiem nodošanas brīdī) saskaņā ar līguma 1.5.punktu.
  5. Nepārvarama vara

5.1. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem: dabas katastrofas, karadarbība, valsts varas izdotie likumi un lēmumi, kas padara šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi par neiespējamu, atbrīvo Līgumslēdzējus no atbildības par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
5.2. Līgumā 5.1. punktā minēto nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās gadījumā, Līgumā paredzēto saistību izpildes termiņi tiek pagarināti, atbilstoši šo apstākļu darbības laikam.

 1. Pārējie noteikumi

6.1. Līgums tiek sastādīts uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram;
6.2. Parakstot šo līgumu, Pasūtītājs apliecina, ka otra puse (laulātais) ir iepazīstināta ar līguma saturu un piekrīt līguma nosacījumiem;
6.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas jautājumi, kas saistīti ar Līguma priekšmetu, bet par kuriem nav runa šajā Līgumā, Līgumslēdzēji noformē to kā papildinājumu jau noslēgtam Līgumam, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pušu paraksti

Fotogrāfs: Pasūtītājs:
__________________ _________________